Kongres stowarzyszeń przedsiębiorców odbędzie się w Kraju Ałtajskim
2021-05-18 01:05

Kongres stowarzyszeń przedsiębiorców odbędzie się w Kraju Ałtajskim

19 maja na terytorium Ałtaju rozpocznie się siódmy kongres stowarzyszeń przedsiębiorców.

W ramach tego wydarzenia odbędzie się sesja plenarna, sekcje tematyczne, okrągłe stoły i dyskusje, podczas których uczestnicy będą dyskutować o rozwoju ubezpieczeń w rolnictwie, ochronie własności intelektualnej i przyciąganiu młodych specjalistów do pracy w regionalnych przedsiębiorstwach. Kolejnym tematem kongresu będzie poprawa przepisów podatkowych.

Przedsiębiorcy będą również wymieniać opinie na temat rozwoju biznesu w obwodzie ałtajskim, jego perspektyw i wyzwań, systemu wsparcia i reformy działań kontrolnych i nadzorczych.

Decyzje, które zostaną przyjęte podczas forum, staną się podstawą planu ogólnych działań władz i środowiska biznesowego.

Gubernator regionu planuje wizytę na spotkaniu finałowym 28 maja.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova