Moskwa wsparła eksport o pół miliarda rubli
2021-01-11 05:08

Moskwa wsparła eksport o pół miliarda rubli

Eksport wart pół miliarda dzięki wsparciu rządu w Moskwie

Rosyjskie Centrum Eksportu wraz z Moskiewskim Centrum Eksportu i Szkołą Biznesu Skolkovo opracowało i z sukcesem przeprowadziło program akceleracyjny dla przedsiębiorców "Eksporterzy 2.0". Uczestnikom programu udało się już w ramach szkolenia pozyskać zagranicznych nabywców na produkty swoich zakładów produkcyjnych.

Milionowe kontrakty w trakcie szkolenia

Wszystkie etapy programu "Eksporterzy 2.0" odbywały się w ciągu trzech miesięcy - od końca sierpnia do końca listopada. W tym czasie uczestnicy programu poznali najbardziej postępowe i efektywne modele pracy w sferze eksportu.

Każdy taki model był praktykowany przez top menedżerów i szefów firm, także w warunkach rzeczywistych zagranicznych stosunków gospodarczych. W pierwszych trzech strumieniach wzięło udział 59 projektów biznesowych zorientowanych na eksport. Na rok 2021 zaplanowano nowy cykl szkoleń w ramach programu "Eksporterzy 2.0", w którym chęć udziału wyraziło już 45 przedstawicieli biznesu zorientowanego na eksport.

Program szkolenia zawiera istotny aspekt praktyczny z praktycznymi rezultatami i takie też rezultaty uzyskali aplikanci. Natalya Sergunina, wiceburmistrz Moskwy, przedstawiła swoje uwagi i ocenę wyników pierwszych strumieni programu.

Według niej, do udziału w programie akceleracyjnym dopuszczeni zostali przedsiębiorcy, którzy mieli już przynajmniej podstawowe doświadczenie w okresowej organizacji firmy na eksport. Podczas szkolenia z programu "Eksporterzy 2.0" uczestnicy opanowali skuteczne narzędzia marketingowe, poznali metody zwiększania sprzedaży i ekspansji rynkowej. Szczególną uwagę zwrócono na najważniejszą kwestię związaną z funkcjonowaniem na rynkach zagranicznych - poprawę konkurencyjności.

Natalia Sergunina ocenia wyniki programu jako bardzo pozytywne. Według niej, podczas dwóch pierwszych sesji wielu uczestnikom udało się już zawrzeć 43 kontrakty eksportowe dzięki zdobytej wiedzy. Łączna suma kontraktów na dostawy wyniosła 515 mln rubli. Informacja ta została potwierdzona przez służby prasowe moskiewskiego Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji.

W trzecim nurcie programu wzięło udział 30 firm zorientowanych na eksport, które działają w różnych sektorach. Wykazały one również wysokie wyniki przyspieszenia, bardziej precyzyjne informacje będą dostępne po realizacji przez firmy strategii eksportowych ukształtowanych ostatecznie w procesie szkolenia. Poinformował o tym Aleksiej Fursin, dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji.

Skład i cechy szczególne programu "Eksporterzy 2.0

Program Akceleracyjny "Eksporterzy 2.0" składa się z czterech modułów, z których każdy obejmuje pięć dni szkoleniowych. Tematy modułów są następujące: "Globalny rynek i konkurencyjny produkt", "Model monetyzacji", "Model dystrybucji", "Mapa drogowa eksportu". Między każdym modułem była przerwa trwająca od 3 do 6 tygodni, podczas której uczestnicy mieli za zadanie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i otrzymać informację zwrotną z segmentu rynku, na którym prowadzą działalność.

W kolejnej edycji programu "Eksporterzy 2.0" wprowadzono pewne zmiany w programie, uwzględniające zmiany warunków rynkowych. Tematy rynku globalnego i konkurencyjnego produktu są teraz podzielone na oddzielne moduły. Tematami trzeciego i czwartego modułu są: "Specyfika eksportu" oraz "Model międzynarodowej sprzedaży eksportowej".

W pierwszym module uczestnicy studiują globalne środowisko eksportowe i uczą się, jak analizować możliwości wejścia na rynek. Zwraca się uwagę na trendy technologiczne, wybór rynku docelowego oraz sposoby otwierania nowych rynków dla eksportu. Uczestnicy dowiedzą się, jak obliczyć planowany model finansowy i precyzyjnie określić grupę docelową. W ramach pierwszego modułu prowadzone jest również specjalne szkolenie z zakresu sprzedaży międzynarodowej, osobno studiowane jest zagadnienie efektywnej pracy z "zimną" bazą potencjalnych klientów. Dla pełnej jasności rozważane są najlepsze przypadki biznesowe eksporterów krajowych.

Tematy drugiego modułu to: przygotowanie produktu na rynek międzynarodowy; adaptacja produktu i ceny; tworzenie propozycji wartości; szkolenie w zakresie sprzedaży międzynarodowej i umiejętności sprzedaży krzyżowej; studia przypadków rosyjskich firm eksportujących; oraz strategia pracy na rynkach docelowych.

Trzeci moduł opisuje szczegółowo następujące ważne zagadnienia: narzędzia wspierające eksport w Rosji; międzynarodowe akty prawne dotyczące eksportu; certyfikacja i podatki w Federacji Rosyjskiej (zwrot VAT, koszty logistyczne); legalna odprawa celna; międzynarodowy networking; udział w międzynarodowych wystawach i konferencjach; narzędzia do promocji produktu za granicą; platformy handlowe B2B, B2C, B2G, znajdowanie partnerów i klientów; międzynarodowa sprzedaż i strategie negocjacyjne (szkolenia).

Czwarty moduł końcowy obejmuje rozważania na następujące tematy: System sprzedaży międzynarodowej; Wybór i budowa kanałów sprzedaży; Algorytm uruchamiania sprzedaży międzynarodowej; Analiza studiów przypadków eksporterów rosyjskich; Sprzedaż międzynarodowa - umiejętność pracy z lojalnymi klientami i partnerami strategicznymi (szkolenie). W wyniku realizacji modułu uczestnicy powinni otrzymać szczegółową, sprawdzoną przez ekspertów mapę drogową działań eksportowych oraz plan zawierania transakcji eksportowych. Moduł ten powinien również skutkować

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Szkolenia prowadzone są w języku rosyjskim lub angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Zaproszeni są wybitni międzynarodowi eksperci. Po ukończeniu programu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat lub dyplom, a także prawo do wsparcia konsultacyjnego ze strony kuratorów-ekspertów przez okres 1,5 roku.