Inwestycje kapitałowe w Moskwie przekroczyły bilion rubli
2021-01-11 05:08

Inwestycje kapitałowe w Moskwie przekroczyły bilion rubli

W ciągu ostatnich kilku lat Moskwa znacznie poprawiła swoje wskaźniki aktywności inwestycyjnej wśród innych regionów Rosji. Przez ostatnie dwa lata Moskwa nie schodziła z pierwszego miejsca w oficjalnym rankingu rosyjskich miast pod względem charakterystyki działalności inwestycyjnej. Dla przypomnienia, jeszcze w 2015 r. stolica zajmowała w tym rankingu dopiero 13. miejsce.

Rozwój w kontekście światowego kryzysu

Nawet w minionej 2020 r., która miała miejsce na tle bezprecedensowego kryzysu światowego, kapitał nadal aktywnie przyciągał duże ilości inwestycji w kapitał trwały i produkcję.

Jak powiedział nam Władimir Efimow, zastępca mera Moskwy ds. polityki gospodarczej, przy wszystkich trudnościach roku kryzysowego atrakcyjność inwestycyjna stolicy dla kapitałów krajowych nie tylko nie spadła, ale nawet wzrosła. Inwestowano w nieruchomości, projekty innowacyjne i produkcję przemysłową wyrobów o potencjale eksportowym.

W ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2020 roku inwestycje w kapitał stały w Moskwie przekroczyły barierę całego biliona rubli, poinformował Władimir Efimow. Według niego, jest to o ponad 8 proc. więcej niż w 2019 r. za te same pierwsze sześć miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że inwestycje budżetowe stanowiły mniej niż jedną trzecią, a 77 proc. źródeł przychodów to prywatny biznes i inwestorzy indywidualni.

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 10 lat inwestycje w kapitał trwały w Moskwie wzrosły ponad dwukrotnie w ujęciu pieniężnym. Zdaniem Efimova, może to świadczyć o tym, że Moskwa prowadzi słuszną politykę wspierania działających firm i pozyskiwania środków na tworzenie nowych.

Z udziałem przyciągniętych do Moskwy funduszy inwestycyjnych tworzone jest korzystne środowisko dla rozwoju sektora innowacyjnego i produkcji przemysłowej w ogóle. Coraz więcej moskiewskich przedsiębiorstw dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne. Nie chodzi tu tylko o najbliższych partnerów Rosji, Białoruś czy Kazachstan, ale także o rynki europejskie i azjatyckie.

Wsparcie inwestycji w przemysł o potencjale eksportowym

Kierownictwo kapitału prowadzi konsekwentną politykę wspierania rozwoju sektora przemysłowego, wprowadzania innowacji i generalnie tworzenia korzystnych warunków i szerokich perspektyw dla inwestorów. Przedsiębiorstwa moskiewskie otrzymują pomoc administracyjną i doradczą, ulgi podatkowe, a nawet bezpośrednie dotacje finansowe.

Na przykład, wsparcie finansowe jest udzielane niektórym przedsiębiorstwom, które dostarczają swoje produkty na eksport. Mówimy o tych firmach, które naprawdę potrzebują takiego wsparcia, jest to ustalane indywidualnie. Kolejnym czynnikiem stymulującym aktywność inwestycyjną w Moskwie jest Program Inwestycji Celowych.

Władze miasta zwracają szczególną uwagę na dużych producentów przemysłowych wytwarzających produkty konkurencyjne w stosunku do eksportu. Obecnie w mieście funkcjonuje już ponad 700 takich przedsiębiorstw. Aleksander Prochorow, szef moskiewskiego departamentu polityki inwestycyjnej, przedstawił aktualną ocenę moskiewskiej produkcji przemysłowej w aspekcie inwestycyjnym. Podkreślił, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przemysł moskiewski przeszedł jakościową transformację. Nastąpiła transformacja od przestarzałych fabryk w starych budynkach z dużą ilością szkodliwych emisji do nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie, czystych zakładów produkcyjnych z wysokopłatnymi miejscami pracy i komfortowym środowiskiem pracy. Same przedsiębiorstwa harmonijnie wpisują się w koncepcję rozwoju miasta i infrastrukturę Moskwy.

Program wsparcia inwestycyjnego efektywnych przedsiębiorstw przemysłowych w Moskwie funkcjonuje od 2016 roku. Władze miasta w każdy możliwy sposób wspierają najbardziej obiecujące i efektywne firmy, tworzą specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne i inne postępowe projekty w sektorze nieruchomości.

Szczególną uwagę zwraca się na te firmy, które same aktywnie inwestują we własny rozwój i stawiają na tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy. Mogą oni liczyć na uzyskanie specjalnego statusu. W zależności od charakteru i wielkości, firma lub grupa firm może uzyskać status technoparku, status kompleksu przemysłowego lub, w ramach istniejącego technoparku, status "anchor resident". Bardzo nowe przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, pod pewnymi warunkami, mogą kwalifikować się do uzyskania statusu projektu priorytetowego w zakresie inwestycji (IPP).

Dla przykładu: segment priorytetowych projektów inwestycyjnych rozwijał się aktywnie w ostatnich latach. Taki status jest przyznawany przez władze miasta tym firmom, które zajmują się budową, rozbudową i modernizacją produkcji przemysłowej, parków przemysłowych i technologicznych, kompleksów przemysłowych. O status ZPP mogą ubiegać się również projekty realizowane w ramach umów koncesyjnych, partnerstwa publiczno-prywatnego. Osobno miasto rozważa możliwość nadania specjalnego statusu projektom spoza sfery przemysłu i produkcji - kultury, sztuki, edukacji, usług społecznych. Takie obiecujące przedsięwzięcia mogą również stać się ZPP.

Każdy z wyżej wymienionych statusów może dać znaczące preferencje dla podatków regionalnych i zmniejszyć obciążenie podatkowe o 17 procent, aż do 25 procent. Daje to dodatkowe możliwości obniżenia kosztów produkcji i uzyskania przewagi na rynkach zagranicznych przy dostawach eksportowych.

Już ponad 120 moskiewskim firmom udało się uzyskać taki specjalny status. W sumie w Moskwie istnieje obecnie 36 technoparków, 15 kotwicowych rezydentów, 13 IPP i 58 kompleksów przemysłowych. Tylko kompleksy przemysłowe w ciągu ostatnich 5 lat zainwestowały we własną produkcję więcej niż 33 mld rubli. W tym samym okresie władze miasta udzieliły kompleksom przemysłowym różnych przywilejów na kwotę ponad 4 mld rubli. Łączna wartość inwestycji firm o specjalnym statusie wyniosła prawie 100 mld rubli. Firmy te zatrudniają ponad 120 tys. osób.