MADE IN RUSLAND

Moskou
NLD
Topverhalen

In Rusland zullen nationale veiligheidsnormen voor toerisme worden ontwikkeld

In Rusland zullen nationale veiligheidsnormen voor toerisme worden ontwikkeld

In opdracht van vice-premier Dmitri Tsjernysjenko zullen tegen eind oktober van dit jaar in Rusland nationale veiligheidsnormen voor de toeristische sector worden ontwikkeld.

"Samen met de groeiende toeristenstroom in het land ziet de regering een belangrijke taak weggelegd voor het scheppen van de voorwaarden waaronder de toeristenindustrie zal functioneren, strikt volgens het beginsel van veiligheid voor de burgers. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van de toeristische dienstverlening als om de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke vormen van toerisme. In dit verband heb ik Rostourism instructies gegeven om nationale normen voor de veiligheid van het toerisme te ontwikkelen, waarbij rekening moet worden gehouden met de beste internationale praktijken op dit gebied, alsmede met de eigenaardigheden van de toeristische component in de Russische regio's", - zei hij op de website van de regering.

Het departement moet voorstellen indienen tot eind oktober van dit jaar. Tsjernysjenko merkte op dat momenteel wordt gewerkt aan veiligheidskwesties in de regio's van de noordelijke Kaukasus, alsook in Turkije, waar traditioneel een grote stroom Russische toeristen wordt waargenomen.

Made in Russia / Gemaakt in Rusland

Auteur: Karina Kamalova

0