MADE IN RUSLAND

Moskou
NLD
Export

Moskou en Dushanbe ondertekenen overeenkomst inzake economische samenwerking

38
Moskou en Dushanbe ondertekenen overeenkomst inzake economische samenwerking

In november jl. ondertekenden de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, en de voorzitter (burgemeester) van Dushanbe, Rustam Emomali, een overeenkomst inzake economische samenwerking. Het document heeft een geldigheidsduur van drie jaar en voorziet in de uitwisseling van bestaande ervaringen, alsmede in de uitvoering van een aantal Russisch-Tadzjiekse projecten op het gebied van handel en diensten, bouw, vervoer en andere sectoren. Bovendien zetten de partijen de besprekingen voort over een project betreffende de oprichting van een visitekaartje van de Republiek in de Russische Federatie - het Nationaal Paviljoen van Tadzjikistan op de Tentoonstelling van Economische Realisaties van de USSR.

De persdienst van het stadsbestuur van Moskou heeft erop gewezen dat het samenwerkingsprogramma tussen het stadsbestuur van Moskou en het uitvoerend orgaan van de regering van Dushanbe van 2020 tot 2023 zal lopen. Het document voorziet in gezamenlijke werkzaamheden van de twee hoofdsteden op de volgende gebieden:

stedelijk vervoer;

grondverbetering en stadsbouw;

ontwikkeling van ondernemersactiviteiten (met name in handel en diensten);

informatie- en telecommunicatietechnologieën;

innovatie-activiteiten en industrie;

volksgezondheid;

op het gebied van lichamelijke cultuur en jeugdbeleid.

Naast de uitvoering van gezamenlijke projecten voorziet het programma in de uitwisseling van ervaringen tussen Moskou en Dushanbe op belangrijke sociale gebieden:

ontwikkeling van vervoersinfrastructuur, wegenbouw, met inbegrip van de ontwikkeling en toepassing van een "slim" vervoerssysteem en virtuele simulatie van verkeersstromen;

Oprichting van een doeltreffend systeem voor het parkeren van voertuigen, knooppunten voor het vervoer in de steden;

organisatie van bijscholingscursussen in Moskou voor leraren die Russisch onderwijzen in de hoofdstad van Tadzjikistan;

Organisatie van bijscholingscursussen over infectieziekten in ziekenhuizen en poliklinieken van de hoofdstad voor kinderartsen met verschillende profielen: kinderartsen, specialisten infectieziekten, huisartsen, voor IT-specialisten met een fundamenteel nieuw profiel - telegeneeskunde

Organisatie van internationale jeugdfestivals.

Aan het begin van de ontmoeting met het hoofd van Dushanbe merkte de burgemeester van Moskou op dat de partnerschapsbetrekkingen tussen de twee hoofdsteden de laatste jaren een uiterst positieve dynamiek aan de dag hebben gelegd. Bovendien beschikken zij over een enorm potentieel, dat zeker moet worden gerealiseerd na het einde van de coronavirus pandemie en de opheffing van de beperkingen.

Rustam Emomali was het volledig eens met Sergei Sobyanin en benadrukte op zijn beurt dat de twee hoofdsteden thans niet alleen door goede vriendschappelijke betrekkingen met elkaar verbonden zijn, maar ook door de wereldwijde doelstellingen van een strategisch partnerschap. De vertegenwoordiger van de republiek sprak ook zijn grote dankbaarheid uit voor het feit dat op het hoogtepunt van de pandemie de medische beroepsbeoefenaren in Dushanbe actief werden geadviseerd door collega's uit Moskou, ondanks hun volledige werkgelegenheid.

Moskou en Dushanbe zijn partners sinds 1995, toen op 7 juli 1995 de eerste overeenkomst inzake economische samenwerking werd ondertekend. Een jaar later ondertekenden de twee hoofdsteden nog een soortgelijke overeenkomst (29 november 1996). Over het geheel genomen is het totale handelsvolume tussen de Russische en de Tadzjiekse hoofdsteden in 2019 met 9,9% gestegen ten opzichte van 2018, tot een totaalbedrag van 58,8 miljoen dollar. Wat de export van Moskou naar Tadzjikistan betreft, bleek het monetaire equivalent 50,4 miljoen dollar te bedragen. De invoer uit de republiek bedroeg 8,4 miljoen dollar.

Tadzjikistan is zeker niet de enige voormalige Sovjetrepubliek die een lange geschiedenis van handel en economische samenwerking met Moskou heeft. De Russisch-Oezbeekse betrekkingen op dit gebied begonnen bijvoorbeeld nog eerder, in 1992, toen de Moskouse autoriteiten een overeenkomst inzake handelsbetrekkingen met Oezbekistan ondertekenden (op 13 november 1992). Daarna werden nog twee soortgelijke documenten geformaliseerd: de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap van 16 juni 2004, en het Verdrag inzake bondgenootschappelijke betrekkingen van 14 november 2005. Deze internationale overeenkomsten weerspiegelen de belangrijkste beginselen van de samenwerking tussen de Russische Federatie en Oezbekistan op de volgende gebieden:

militair-politiek;

handel en economie

vervoer en communicatie;

Humanitair.

Momenteel is ons land een van de belangrijkste strategische partners van de Republiek in de economie : de Russische Federatie is goed voor ongeveer 20% van de totale omzet in de structuur van de buitenlandse handelsactiviteiten van Oezbekistan.

In 2018 is de handelsomzet tussen beide staten met 20% gestegen, en het ziet er niet naar uit dat die zal dalen. Zo lag het cijfer alleen al in de eerste vier maanden van 2019 nog eens 11,6% hoger dan in dezelfde periode van 2018, wat in monetaire termen neerkomt op meer dan 1,4 miljard dollar.

Naast de samenwerking op handelsgebied is Rusland een van de belangrijkste partners van Oezbekistan bij investeringsactiviteiten. Het totale volume van de investeringen van Russische bedrijven in de economie van Oezbekistan heeft thans de drempel van 7 miljard dollar overschreden.

Vandaag de dag zijn er meer dan 950 ondernemingen in de republiek die op de een of andere manier Russisch kapitaal in dienst hebben. Meer dan 800 daarvan zijn joint ventures en ongeveer 150 hebben 100% Russisch kapitaal. Meer dan 50 bedrijven uit de Russische Federatie zijn eveneens in Oezbekistan geaccrediteerd. In 2017 werden in Rusland 569 ondernemingen geopend waarin Oezbeekse ingezetenen participeerden.

De belangrijkste investeringen komen uit de brandstof- en energiesector. Zo is PJSC "Lukoil" in april 2016 begonnen met de bouw van het gasverwerkingscomplex van Kandym, een belangrijke productiefaciliteit als onderdeel van de ontwikkeling van de gascondensaatvelden van de Kandym-groep. De onderneming is ook bezig met de uitvoering van het zuidwestelijke Gissar-project en neemt deel aan het ontwikkelingsproject voor het Aral-blok. Het totale bedrag van kapitaalinvesteringen voor de verwezenlijking van dit doel beloopt $12 mln.

Sinds 2006 heeft Gazprom meer dan 400 miljoen dollar geïnvesteerd in de Oezbeekse energiesector.

0